ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

 

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) είναι μια ανεξάρτητη διοικητική Αρχή η οποία είναι αρμόδια για την εποπτεία και τον έλεγχο των παιγνίων που διεξάγονται στην Ελληνική Επικράτεια.

Τα παίγνια αυτά διακρίνονται στα τεχνικά-ψυχαγωγικά, αυτά δηλαδή που παίζονται για διασκέδαση χωρίς να χάνει ή να κερδίζει κανείς λεφτά και τυχερά.

Η Ε.Ε.Ε.Π. έχει εξοπλιστεί από το νόμο με ευρείες και σημαντικές αρμοδιότητες, ώστε να διεκπεραιώσει με αποτελεσματικότητα το έργο της.

Η Αρχή, που συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στο τέλος του 2011 ενώ το σημερινό θεσμικό της πλαίσιο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2012, αποτελείται από εννέα μέλη που διορίζονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. διορίζεται μετά από προηγούμενη ακρόαση και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Έχει τη γενική διεύθυνση των εργασιών και την συνολική εποπτεία της λειτουργίας της Αρχής, προεδρεύει των συνεδριάσεων και είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της Ε.Ε.Ε.Π.

Περισσότερα, web site

Meerkat

Αρμόδιος Ρυθμιστής: ΕΕΕΠ. Είσοδος στο Καζίνο άνω των 21 ετών. Η συχνή συμμετοχή στα τυχερά παίγνια μπορεί να εκθέσει τους συμμετέχοντες σε εθισμό και σε απώλεια περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114